Million Love Songs

Горното е обложката на албума, съдържащ една от най-любовните песни на света според мен. И точно сега съм ужасно влюбена, затова я слушам непрекъснато.

Сигурна съм, че горното изречение ще породи куп недоразумения, но ще поема риска и ако се налага, ще обяснявам. Ако си любопитен коя е песента, пиши ми и ще ти дам хинт. Любопитството по отношение на друго не е здравословно и не би било задоволено.

Обичам лятото в разгара му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *