Stories of Space

Подреждането на най-обикновен куфар, поставянето на продукти в количка в супермаркет, заставане на точно определено място, чертане с тебешир по асфалта, разместване на мебели, строене на сгради – само няколко примера за дефиниране/ предефиниране на пространството. Не задължително конвенционално и не винаги видимо на пръв поглед.
Симбиозата между човека и бетона, стоманата като продължение на ума, прозорците като следващ чифт очи – на дефиниране подлежи и самият човек в рамките на това пространство.

Всеки човек има собствена история. Всяка сграда има своите хора и история. Архитектите като терапевти, архитектите като борци за свобода на пространството, архитектите като разказвачи. Историите на нечии местообитания, на обитателите themselves, на неслучайните проектанти.

Не пропускай да прочетеш и историята на един френски дом и създаването му от един холандски гений. Вдъхновяващо, просто вдъхновяващо.

This entry in English.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *