Happy birthday, dear virus!

Яху сподели, че днес бил рождения ден на първия компютърен вирус. Може и да се изненадаш, но рожденикът е бил написан пред 25 години и е засягал… Apple II компютри!

По-интересно в статията ми се стори обаче следното:

The first virus to hit computers running Microsoft Corp.’s operating system came in 1986, when two brothers in Pakistan wrote a boot sector program now dubbed “Brain” — purportedly to punish people who spread pirated software. Although the virus didn’t cause serious damage, it displayed the phone number of the brothers’ computer shop for repairs.

Така излиза, че вирусът е създаден, за да служи на рекламна цел – макар и по изкривевен начин. За да рекламираш успешно, трябва да напипаш проблема на потребителя и да му дадеш решението; ако потребителя няма проблем обаче, създай му! Със същия успех можеш да спреш вноса на банани в страната например и да започнеш да рекламираш банани в консерва – не особено практично, но създаваш вид търсене и след това го задоволяваш. Хитро.

Знаех си, че рекламата е коренът на злото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *