Trick or treat

Беше вторник сутринта, когато Роко се обади по телефона. Понеделниците Роко и аз смятаме за мръсни дни, измислени за наказание на нещастните щатни работници на знайни и незнайни корпорации, които изсмукват злостно ресурсите на земята и мозъците на служителите си, тоест на мен и Роко. Двете имаме различни начини за справяне с тежестта на понеделниците

Ана Каренина

Преди 15 години нашите бяха кумове на една сватба в Търговище. На мен и сестра ми бяха поверени видеокамерата и цял уикенд свобода без родителски надзор. Докато се мотаехме из хотела и се чудехме с какво да уплътним времето си, което тече по различен начин в детските глави, намерихме куче. Топка косми на 2 месеца,

Search

Заварих Роко пред компютъра. Каквото и да правеше, беше я погълнало напълно, направо я беше засмукало от тоя свят и я беше запратило в някаква паралелна реалност, където нито аз, нито нещо друго съществуваше в истинската си форма. Избутах тежкия фотьойл до масата, седнах в него и зачетох монитора; Роко доро не забеляза. Запалих цигара

Счупени неща

– И какво, вече никога ли няма да й се обадиш? – Няма. – отсича Роко и в гласа й усещам абсолютна и неотменима сигурност. – Обиди ме толкова много, че вече не я обичам. – Ама вие бяхте приятелки цяла вечност! Никога не съм можела да режа хората с възхитителната безпардонност, с която го