Стабиляги

Обичам интернет доставчика си. Обичам ги, защото когато нямам интернет, ме уверяват, че проблемът е в моя телевизор, а телефоните им дават заето от всички потребители, които в този момент са нещастни и офлайн.

Моят интернет доставчик е един от онези доставчици, които никога не си признават, че имат проблем. Но моят интернет доставчик е и от онези доставчици, които откриват проблема, решават го и след това ми обаждат по телефона, за да ми кажат, че интернет вече има. С други думи – стабиляги. Винаги можеш да разчиташ на тях.

2 thoughts on “Стабиляги

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *