Нови аспекти на присъединяването ни към ЕС

Случвало ли ви се е да отваряте спам съобщения? Добре де – знам, че сте разумни и не правите глупости.
Аз обаче го правя, но само в офиса. Не питайте – тежко е за обяснение.
Мисълта ми е друга – в спама понякога има истински бисери, като например този по-долу:

From: Zinoida<ovjccdpddj@alfaros.com>
To: <xxx@xxx.com>
Sent: Monday, March 30, 2007 7:40 AM
Subject: Гражданства Болгарии

Юридическая помощъ в оформлении гражданства Европейского союза (Болгарского гражданство), вне зависимости от вашей националъности и страны проживания.

Граждани Болгарии имеют право на безвизовые поездки по Европе, Великобритании, ЮАР, Израиль, Япония и др., а также упрощеный визовый режим по всему миру.

PS Имеются специалъные предложения.

По всем вопросам: Bulg2007@yandex.ru

ICQ: 400713962

В превод текстът гласи следното:

“Юридическа помощ при оформянето на гражданство в Европейския съюз (Българско гражданство), независимо от вашата националност и страна на пребиваване.

Българските граждани имат право на безвизови пътувания в Европа, Великобритания, ЮАР, Израел, Япония и др., а също така и облекчен визов режим за целия свят.

ПП Има и специални предложения.

За всички въпроси: Bulg2007@yandex.ru
ICQ: 400713962″

Ето че се разкриват неподозирани аспекти на присъединяването ни към Европейския съюз. Удивително, просто удивително. Социален феномен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *