Надписите на града 1

Бележката беше залепена на входната врата на кооперацията на родителите ми в Пловдив. Представих си как някое много злоядо дете от входа издебва подходящия момент и мята през терасата филията си с масло, а после информира майка си, че вече е закусил/а и излиза навън да си играе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *