Добри компютАрни умения

Editor

Има житейски ситуации, които са крайно логични. Има и обяви за работа, които са self-explanatory. Тези отчаяно се нуждаят от редактор.

Това е вероятно истинска обява, но аз избирам да мисля, че нарочно търсят хора с компютАрни умения, за да привлекат само някакви свръхготини редактори с тънко чувство за хумор и ирония.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *