Добри компютАрни умения

Напълно съм уверена, че всички качества, придобити в живота, рано или късно стават полезни. Способността да вариш компот и лютеница се котират малко по-лошо от това да работиш на компютАр или да пишеш грамотно, но все пак е полезно умение. […]