Физика на тъгата, химия на яда

“Физика на тъгата“ на Георги Господинов получи наградата за български роман на годината 2013. Не знам доколко го заслужава, защото нито тази, нито миналата година не съм чела останалите номинирани романи, или български романи въобще. Ако трябваше да оценя „Физика на тъгата“ сам по себе си, може би не бих му дала награда – причината

С днем победы!

Удивително е как все повече и повече неща отиват на стената ми във фейсбук, вместо да дойдат тук. Добре де, може би е съвсем естествено развитие на нещата, но аз всеки път се удивлявам, когато се сетя за това. Прави ли ни фейсбук по-лоши писатели, или напротив – учи ни да бъдем кратки и съдържателни?