Рисковете на професията

Снимах тази врата в отделението по рентгенология в една поликлиника. Табелата ми изглежда като стилизиран знак за радиоактивност, обаче някой явно се е престарал в стилизирането – не ми е ясно например какво прави там контурът на България; не са ми ясни и други неща по картинката, но докато седях срещу нея и си мислех, че никога и при никакви обстоятелства не бих отворила тази врата, вратата се отвори и оттам излезе симпатична лаборантка без видими изменения вследствие радиация, усмихна се и ми подаде рентгеновата снимка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *