Просто vs.

“И въобще, да живееш просто е въпрос на много сложности” – каза Роко и отпи глътка студено бяло вино. В същия тоя ден в средата на юли, някъде заваля голям сняг.

2 thoughts on “Просто vs.

  1. Супер =)
    Много Пратчет ми е стила ти =) Радва ме!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *