Март Марш

През март въздушните маси се бутат с лакти в опити да се наместят. Дано приключат до април, че искам вече пролет, склонна да проявява постоянство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *