Тигър & Прасчо

В един слънчев ден точно в края на лятото с Роко скачахме в морето от едни скали, после излизахме обратно на скалите, изморени от плуване, и говорехме за всичко и за нищо едновременно.

Телефоните ни звъняха, а ние ги вдигахме избирателно. Обади се и Джими, един от любимите мъже на Роко, и разговорът някак тръгна в ежедневна и тривиална посока. Заговорихме за мъже и за това какви са различните типове.

– Всичките, всичките до един слагам в няколко категории. – каза Роко – Йорри, Пух, Прасчо, Тигър, Заек и Бухал. Някои понякога са смесени.

И така Роко ми обясни класификацията си и изведнъж видях колко е точна. Как не се бяхме сетили по-рано!

После отново скочихме от скалите и косите ни побеляха от солената вода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *